De Schoolcie

De Schoolcommissie, voor en door ouders!

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze vormt een brug tussen ouders en school. De schoolcommissie heeft een adviesfunctie richting schoolleiding en algemeen bestuur. De schoolcommissie kan gevraagd of ongevraagd advies geven over de volgende punten:

1. identiteit van de school
2. het onderwijs
3. de organisatie
4. het aannemen van leerlingen
5. het personeelsbeleid op schoolniveau
6. het financieel beleid op schoolniveau
Het is tevens onze taak jaarlijks verslag uit te brengen over onze werkzaamheden, richting de ouders van de leerlingen.
De schoolcommissie wordt gevormd door:
Dhr. K. Aanen
Mevr.S. van den Broek
Mevr. R. Versluis
Dhr. M. Vos
Mevr. M. Blokland

Het mailadres van onze schoolcommissie is: schoolcie@dekandelaarameide.nlKalender

03 februari 2022
1e rapport mee
08 februari 2022
10-minutenavond
10 februari 2022
10-minutenavond
Meer Kalender