Kinderopvang

De Kandelaar heeft een 5-dagen gelijk rooster. Dat houdt in dat uw kind van maandag t/m  vrijdag van 8.25 tot 14.00 uur naar school gaat en tussen de middag in de klas met de leerkracht een boterham eet. Na de lunch gaan we even lekker naar buiten.

Buitenschoolse opvang de Purperkanjers (BSO) SKCN
De bso is een plek voor basisschoolkinderen om samen te spelen, hobby's te ontwikkelen of juist te ontspannen na een dag op school. Hiervoor werken we samen met SKCN Kinderopvang. Het activiteitenaanbod van SKCN is zo samengesteld dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Bekijk de bso's op de website van SKCN: www.skcn.nl.

Tijdens vakanties en studiedagen van school zijn kinderen welkom bij de bso. Ook ouders die geen contract hebben bij SKCN kunnen dan gebruik maken van de bso.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact op met SKCN, mail info@skcn.nl of bel (0345) 639555.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag (bso) van 14:00 - 18:30 uur. 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (vso) van 7:00 - 8:30 uur. 
Landelijk registratienr. 2045.291.53
Voor info bso de Purperkanjers: SKCN Purperkanjers

Kinderopvang 0-4 jaar De Hummeltjeshoeve
In het Liesveld zit ook kinderopvangorganisatie De Hummeltjeshoeve. Zij bieden dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar oud en peuteropvang op verschillende dagdelen voor kinderen van 2-4 jaar oud.
 
In eerste instantie neemt u, de ouder, de zorg en opvoeding voor eigen rekening, maar soms kan dat even niet en moet u de zorg tijdelijk aan anderen overlaten. Wij vinden ouders de belangrijkste opvoeders en daarom is het belangrijk om te weten dat uw ouderlijke zorg op professionele wijze wordt overgenomen, in een persoonlijke en huiselijke sfeer, met een groen tintje. Alle ontwikkelingsgebieden van uw kind krijgen spelenderwijs de kans om zich optimaal te ontwikkelen.
 
Als uw kind vier jaar wordt bieden we een eindgesprek aan, waarin we ons kindvolgsysteem Pravoo met u bespreken en de afgelopen jaren evalueren. Indien u toestemming geeft dragen we uw kind over aan school, zodat er een doorgaande lijn ontstaat en de overgang van kinderopvang naar school zo klein mogelijk is.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.dehummeltjeshoeve.nl