Kinderopvang

De Kandelaar heeft een 5-dagen gelijk rooster. Dat houdt in dat uw kind van maandag t/m vrijdag van 8.25 tot 14.00 uur naar school gaat en tussen de middag in de klas met de leerkracht een boterham eet. Na de lunch gaan we even lekker naar buiten.

Buitenschoolse opvang (BSO) SKCN
Op deze prachtige locatie in deBrede school Het Liesveld hebben de kinderen heerlijk de ruimte om (buiten) te spelen.Er is een uitdagend schoolplein en de kinderen lopen vanuit de bso ruimte zo de gymzaal in.Na het eet- en drinkmoment gaan de kinderen lekker spelen ofdoen ze mee meteen activiteit.We bieden afwisselende activiteiten aan, waaronder creatief, sport en spel, natuur en techniek. Voor boekenwurmen is deze locatie ideaal, want in het gebouw zit namelijk een bibliotheek.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag (bso) van 14:00 - 18:30 uur.
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (vso) van 7:00 - 8:30 uur.
Landelijk registratienr.2045.291.53
Voor info: SKCN Purperkanjers

Kinderopvang 0-4 jaar De Hummeltjeshoeve
In het Liesveld zit ook kinderopvangorganisatie De Hummeltjeshoeve. Zij bieden dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar oud en peuteropvang op verschillende dagdelen voor kinderen van 2-4 jaar oud.

In eerste instantie neemt u,de ouder,de zorg enopvoeding voor eigen rekening, maar soms kan dat even niet en moet u de zorgtijdelijk aan anderen overlaten. Wij vinden ouders debelangrijkste opvoeders en daarom is het belangrijk om te weten dat uwouderlijke zorg op professionele wijze wordt overgenomen, in eenpersoonlijke en huiselijke sfeer, met een groen tintje. Alleontwikkelingsgebieden van uw kind krijgen spelenderwijs de kans om zichoptimaal te ontwikkelen.

Als uw kind vier jaar wordt bieden we een eindgesprek aan, waarin we ons kindvolgsysteem Pravoo met u bespreken en de afgelopen jaren evalueren. Indien u toestemming geeft dragen we uw kind over aan school, zodat er een doorgaande lijn ontstaat en de overgang van kinderopvang naar school zo klein mogelijk is.
Voor meer informatie kunt u kijken opwww.dehummeltjeshoeve.nl