Leerlingraad

De Kandelaar heeft een leerlingraad. Deze raad bestaat uit kinderen (groep 5 t/m 8) die gekozen zijn door klasgenoten en op die manier een groep vertegenwoordigen.
Juf Mariska Antonius is voorzitster van de raad.
In de leerlingraad worden allerlei onderwerpen besproken die de kinderen zelf inbrengen of ingebracht worden door de directie of leerkrachten.