Onderwijs in groep 1 en 2

Op De Kandelaar krijgt een kleuter de ruimte om kleuter te zijn. Kleuters leren door te spelen, ervaren en bewegen en daar besteden wij veel aandacht aan in groep 1 en 2. Samen spelen en leren doen we in de klas, maar ook buiten op het plein of in ons gymlokaal.

Werken in thema's
Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is ingericht aan de hand van thema's. Gedurende een periode van ongeveer 6 weken staat het onderwijs in het teken van dit thema. Naast de speelhoeken die het hele schooljaar in de klas aanwezig zijn, richten we ook een uitdagende themahoek in. Rondom het thema worden er ook allerlei reken- en taalactiviteiten aangeboden, motorische activiteiten, muziek en sociaal-emotionele activiteiten.

Volgen van de ontwikkeling
De ontwikkeling van elk kind wordt heel goed gevolgd. De leerkrachten zien en observeren wat kinderen nodig hebben en stemmen hun lesaanbod af op de behoeften van de kinderen. Bij het onderwijs wat wij geven sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt. We hanteren hierbij het observatiesysteem 'Leerlijnen jonge kind' en nemen daarnaast een aantal keer per jaar proeven af. Wij maken bij onze kleuters geen gebruik van toetsen.


Oudercontact
We vinden het ook belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van het wel en wee in de klas. Daarom sturen we elke week een kort overzicht van wat we in de klas gedaan hebben. Dit biedt tevens handvatten om met uw kind in gesprek te gaan. Op vaste momenten in het schooljaar deelt de leerkracht met u hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. Natuurlijk is het altijd mogelijk om op andere momenten contact met de leerkracht te zoeken als u zelf vragen heeft of iets wil bespreken. Daar maken wij graag tijd voor vrij!

Kalender

03 februari 2022
1e rapport mee
08 februari 2022
10-minutenavond
10 februari 2022
10-minutenavond
Meer Kalender