Overblijven

TSO (Tussen Schoolse Opvang)

Voor uw kind(eren) is er mogelijkheid om tussen de middag over te blijven.
Overblijf ouders zorgen voor de opvang tussen 12.00 en 13.00 uur in een ruimte op onze school. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Vanaf 12.45 neemt de pleinwacht het toezicht over.
De kosten van het overblijven worden betaald door middel van een strippenkaart:
20x = € 25; 10x = € 14; 4x = € 6;
Is er geen knipkaart voorhanden dan kost het € 1,75 per kind.

De strippenkaarten zijn verkrijgbaar op school bij Rianne Lakerveld (secretaresse) op woens- en vrijdagmorgen tussen 8.15 en 8.45 uur in de directiekamer en op ma, di en donderdag van 12.45-13.00 in het overblijflokaal.
De kinderen dienen aangemeld te worden middels het hieronder te downloaden formulier.
Het formulier incidenteel overblijven: als uw kind af en toe een keer moet overblijven.
Het formulier structureel overblijven: als uw kind elke week een of meerdere keren moet overblijven.
Het formulier invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind. Er hangt ook een TSO brievenbus tegenover de directiekamer, hier kunt u zelf of de kinderen de brieven indoen.
U kunt uw kind ook incidenteel aanmelden (of afmelden) via een SMS: stuur een berichtje naar het nummer: : 06-12 82 55 55.
Vermeld hierin duidelijk de naam van het kind(eren), groep en datum.
Het mag ook enkele dagen van te voren of meerdere kinderen en data in 1 SMS.
Het is van groot belang om uw kind(eren) van te voren op te geven. Dat kan op de dag zelf of enkele dagen van te voren. Dan weten de TSO moeders van te voren welke kinderen aanwezig zijn. In voorkomende gevallen worden ouders gewaarschuwd als hun kind zonder opgaaf van redenen afwezig is. Het is dus niet de bedoeling dat uw kind het opgaveformulier zelf meeneemt naar de TSO.
Indien er bijzonderheden zijn zoals allergieŽn, medicijngebruik en dieet, dan graag vooraf doorgeven aan de commissie.
Voor vragen of opmerkingen kunt u de TSO commissie bereiken via TSOkandelaar@hotmail.com

Hieronder vindt u informatie en de formulieren:

Formulier structureel TSO

Formulier incidenteel TSO

Protocol TSO

Regels TSO