School Ondersteunings Profiel

Iedere school moet in het bezit zijn van een School Ondersteunings Profiel. (SOP) In dit document wordt beschreven welke zorg de school wil en denkt te kunnen bieden aan kinderen. In het kader van Passend Onderwijs is het voor ouders en scholen goed te weten waar ze eventueel met hun kind terecht kunnen.

klikhier voor ons SOP.