Schoolplan

Schoolplan

Iedere school beschikt over een schoolplan. Een document waarin beschreven staat wat een school over een periode van vijf jaar wil bereiken.

U leest hier de uitgave van het Schoolplan voor de periode van augustus 2015 tot juli 2019.

In ons schoolplan worden de volgende onderdelen besproken:

-Het beleidsplan vormt de basis voor een dialoog over het huidige en het gewenste onderwijs op onze school.

-Het geeft duidelijkheid over onze visie, de prioriteiten die wij stellen, de activiteiten voor de komende jaren en de planning van een aantal zaken.

-Het schoolplan biedt de mogelijkheid om aandacht te besteden aan de zorg voor de kwaliteit van ons werk.

-Voor directie en team geeft het plan richting aan de activiteiten en maakt het gerichte evaluatie mogelijk.

Tevens is het schoolplan een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie over het gevoerde schoolbeleid.

Het schoolplan wordt opgesteld voor een periode van 4 jaar. Na instemming van de MR wordt het vastgesteld door het bestuur.

We streven er naar om in dit schoolplan zoveel mogelijk de grote lijnen te beschrijven.

Voor de volledige versie van het schoolplan van "De Kandelaar" klikt u hier

Voor het jaarplan 2017 - 2018 evaluatiekunt u hier klikken.
Voor het jaarplan 2018 -2019 kunt u hier klikken