Kinderopvang

Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) heeft met elke school in haar werkgebied een samenwerking afgesproken voor het verzorgen van buitenschoolse opvang. Voor- en na schooltijd kan uw kind bij de bso van SKCN terecht. Meer informatie over de opvang en de openingstijden vindt u op www.skcn.nl/algemeen/locaties.

Voorschoolse opvang
Al voordat de school begint, kan uw kind de dag rustig beginnen. Met een spelletje, boekje of een gezellig gesprek met de pedagogisch medewerker. Terwijl u op weg bent naar uw werk, zorgen wij ervoor dat uw kind op tijd in de klas is.

Na schoolse opvang
Bij de bso kan uw kind na afloop van de schooldag gezellig spelen met andere kinderen, nieuwe vriendschappen aangaan en meedoen met (uitdagende) activiteiten. De pedagogisch medewerkers bieden een luisterend oor bij een baaldag en natuurlijk ook als uw kind graag wil vertellen over die spreekbeurt die zo goed is gegaan! Heeft uw kind even geen zin in activiteiten? Dan is chillen in de zitzak met muziek of een boekje een goed idee. En natuurlijk is het ook mogelijk om nog even huiswerk te maken of te leren voor de topo-toets van morgen.

Vakanties en studiedagen
In schoolvakanties is de bso de hele dag open. Tijdens studiedagen van school kan uw kind de hele dag of een dagdeel bij de bso terecht (bij voldoende aanmeldingen). Ook ouders die geen contract met SKCN hebben, kunnen op aanvraag gebruikmaken van de bso tijdens studiedagen, vakantie of incidenteel op schoolmiddagen.

Meer informatie
Wil u weten wat de mogelijkheden in uw woonplaats zijn? Wilt u een rondleiding of misschien meteen inschrijven? De medewerkers van het SKCN servicebureau staan u graag te woord.
Tel. 0345 - 639 555 of stuur een mail info@skcn.nl www.skcn.nl

Kinderopvang 0-4 jaar

In het Liesveld zit ook kinderopvangorganisatie De Hummeltjeshoeve. Zij bieden dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar oud en peuteropvang op verschillende dagdelen voor kinderen van 2-4 jaar oud.

In eerste instantie neemt u,de ouder,de zorg enopvoeding voor eigen rekening, maar soms kan dat even niet en moet u de zorgtijdelijk aan anderen overlaten. Wij vinden ouders debelangrijkste opvoeders en daarom is het belangrijk om te weten dat uwouderlijke zorg op professionele wijze wordt overgenomen, in eenpersoonlijke en huiselijke sfeer, met een groen tintje. Alleontwikkelingsgebieden van uw kind krijgen spelenderwijs de kans om zichoptimaal te ontwikkelen.

Als uw kind vier jaar wordt bieden we een eindgesprek aan, waarin we ons kindvolgsysteem Pravoo met u bespreken en de afgelopen jaren evalueren. Indien u toestemming geeft dragen we uw kind over aan school, zodat er een doorgaande lijn ontstaat en de overgang van kinderopvang naar school zo klein mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u kijken opwww.dehummeltjeshoeve.nl