Informatie

Op deze website staat veel informatie over onze school. Onderde buttondownloadskunt u o.a. de schoolgids vinden. Deze gids bevat alle informatie die van belang is voor u en uw kind. Ook het inschrijfformulier is hier te vinden.Voor informatie betreft voor- en naschoolse opvang kunt u hier klikken. Er zijn nog meerknoppen waaronder informatie te vinden is.Zo kunt u zich een goed beeld van De Kandelaar vormen.

We vragen de ouders waarvan hun kind volgend schooljaar 4 jaar wordt en hun kind willen aanmelden voor onze school dit te doen voor 15 maart 2020. Dit i.v.m. met de organisatie voor komend schooljaar.

Hartelijk welkom!