Informatie

Op deze website staat veel informatie over onze school. Onderde buttondownloadskunt u o.a. de schoolgids vinden. Deze gids bevat alle informatie die van belang is voor u en uw kind. Ook het inschrijfformulier is hier te vinden.Voor informatie betreft voor- en naschoolse opvang kunt u hier klikken. Er zijn nog meerknoppen waaronder informatie te vinden is.Zo kunt u zich een goed beeld van De Kandelaar vormen.

Zaterdagmorgen 18 januari 2020 is er een open dag van 10.00 tot 12.00 uur voor ouders waarvan hun kind straks naar de basisschool mag. We schrijven alle kinderen in die voor 1 oktober 2021 4 jaar worden.
Hartelijk welkom!


Kalender

05 februari 2020
Kandelaardag
06 februari 2020
1e rapport
06 februari 2020
1e rapport mee
Meer Kalender