Informatie

Op deze website staat veel informatie over onze school. Onderde buttondownloadskunt u o.a. de schoolgids vinden. Deze gids bevat alle informatie die van belang is voor u en uw kind. Ook het inschrijfformulier is hier te vinden evenals informatie over het overblijven. Voor informatie betreft voor- en naschoolse opvang kunt u hier klikken. Er zijn nog meerknoppen waaronder informatie te vinden is.Zo kunt u zich een goed beeld van De Kandelaar vormen.

Kalender

31 oktober 2019
Schoolfotograaf
06 november 2019
Dankdag
11 november 2019
Spreekuurweek
Meer Kalender