Informatie

Op deze website staat veel informatie over onze school. Onder de button downloads kunt u o.a. de schoolgids vinden. Deze gids bevat alle informatie die van belang is voor u en uw kind. Ook het inschrijfformulier is hier te vinden evenals informatie over het overblijven.  Voor informatie betreft voor- en naschoolse opvang kunt u hier klikken. Er zijn nog meer knoppen waaronder informatie te vinden is. Zo kunt u zich een goed beeld van De Kandelaar vormen.