Informatie

Op deze website staat veel informatie over onze school. Onderde buttondownloadskunt u o.a. de schoolgids vinden. Deze gids bevat alle informatie die van belang is voor u en uw kind. Ook het inschrijfformulier is hier te vinden evenals informatie over het overblijven. Voor informatie betreft voor- en naschoolse opvang kunt u hier klikken. Er zijn nog meerknoppen waaronder informatie te vinden is.Zo kunt u zich een goed beeld van De Kandelaar vormen.

Op woensdagmorgen 23 januari en vrijdagmorgen 15 februari 2019 zijn er open ochtenden. Samen met uw kind bent u van harte welkom op De Kandelaar. Naast informatie en kennismaking is er een programma voor de kinderen in de kleutergroepen van onze school.
Vanaf 10.15 uur staat de koffie/thee/limonade klaar en we starten het programma om 10.30 uur.

Hartelijk welkom.