MR-nieuws

30 september 2016
De MR heeft weer vergaderd.
Informatie vanuit de MR, september 2016

Na de zomervakantie zijn ook wij als MR weer van start gegaan. De volgende punten zijn o.a. aan bod gekomen:

Kennismakingsgesprekken

Ouderbetrokkenheid 3.0: de school en de ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met een voor beide partijen helder doel; de ontwikkeling van het kind. Bestaande contactvormen worden hierbij verlaten en in de plaats daarvan komen nieuwe vormen.

Het 'inloopmoment' aan het begin van dit schoolseizoen is hieruit voortgekomen. Ook dit jaar is hier weer veelvuldig gebruik van gemaakt. Even op de eerste schooldag samen met je vader of moeder de klas binnenlopen, om met elkaar andere leerlingen, ouders en de leerkracht te ontmoeten.

Nieuw dit jaar was het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan het kind bijvoorbeeld vertellen wat hij of zij leuk vindt en wat moeilijk. Ouders en leerkrachten kunnen hierop reageren en naar elkaar toe verwachtingen uitspreken voor het komende seizoen. En zo kan er nog veel meer aan bod komen tijdens dit gesprek. Soms is het wenselijk dat ouders de leerkracht apart spreken. Daar is uiteraard op een ander moment ruimte voor.

Naar aanleiding van de kennismakingsgesprekken zijn er veel positieve reacties ontvangen. Ook waren er punten van verbetering. Alle punten hebben wij besproken en worden meegenomen naar volgend jaar. Zou krijgt de ouderbetrokkenheid 3.0 steeds meer vorm.

Vakantieregeling 2017 / 2018

Nu we net zijn begonnen aan het seizoen 2016 / 2017 is het bijzonder om hier bij stil te staan. Er valt ook niet zoveel spannends te melden. Wat betreft de vakanties, volgt de school het landelijk advies voor onze regio; zie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-2017-2018

De vrije dagen buiten de vakanties worden op een later moment vastgesteld.

Volgende vergadering

Deze staat gepland op 22 november 2016.

Vriendelijke groet,
Janko Sterrenburg