MR nieuws

28 november 2016
Informatie vanuit de MR, november 2016

Eind november zijn wij als MR bij elkaar geweest. Graag willen we de volgende punten met u delen.

Risico inventarisatie en evaluatie

Om de vier jaar nemen we een aanzienlijke vragenlijst door over Arbo technische aspecten. Dit heeft voornamelijk betrekking op de veiligheid van de kinderen, personeel en andere gebruikers van het schoolgebouw. Bij een klein aantal vragen zijn actiepunten uitgezet.

Aantal leerlingen

Op 1 oktober 2016 telde onze school 250 leerlingen. Dit zijn 6 leerlingen meer in vergelijking met het aantal vorig jaar.

Schoolfonds

Het positieve saldo geeft geen aanleiding om de ouderbijdrage van € 55,00 te verhogen.
Wel zien we dat de bijdrage voor de zending terugloopt. Wij zijn van mening dat het niet zo kan zijn dat we onze verplichting om een aantal pleegkinderen te onderhouden niet meer zouden kunnen nakomen. Het zou het meest praktisch zijn om jaarlijks een bedrag door de ouders te laten overmaken. Maar we kiezen er voor om de kinderen de bijdrage mee naar school te laten nemen, zodat zij ervaren dat we onze rijkdom delen met anderen. De kinderen staan ook regelmatig stil bij het wel en wee van onze adoptiekinderen, door middel van het sturen of ontvangen van post.
De zendingsbijdrage wordt iedere dinsdag opgehaald.
We bevelen dit van harte bij u aan.

Volgende vergadering

Deze staat gepland op 24 januari 2017.

De MR wenst u, en uw kinderen, een goede decembermaand toe.

Vriendelijke groet,
Janko Sterrenburg