MR nieuws

28 november 2016
Informatie vanuit de MR, november 2016
 
Eind november zijn wij als MR bij elkaar geweest.  Graag willen we de volgende punten met u delen.
 
Risico inventarisatie en evaluatie
 
Om de vier jaar nemen we een aanzienlijke vragenlijst door over Arbo technische aspecten. Dit heeft voornamelijk betrekking op de veiligheid van de kinderen, personeel en andere gebruikers van het schoolgebouw. Bij een klein aantal vragen zijn actiepunten uitgezet.    
 
Aantal leerlingen
 
Op 1 oktober 2016 telde onze school 250 leerlingen. Dit zijn 6 leerlingen meer in vergelijking met het aantal vorig jaar.
 
Schoolfonds
 
Het positieve saldo geeft geen  aanleiding om de ouderbijdrage van 55,00 te verhogen.
Wel zien we dat de bijdrage voor de zending terugloopt.  Wij zijn van mening dat het niet zo kan zijn dat we onze verplichting om een aantal pleegkinderen te onderhouden niet meer zouden kunnen nakomen. Het zou het meest praktisch zijn om jaarlijks een bedrag door de ouders te laten overmaken. Maar we kiezen er voor om de kinderen de bijdrage mee naar school te laten nemen, zodat zij ervaren  dat we onze rijkdom delen met anderen. De kinderen staan ook regelmatig stil bij het wel en wee van onze adoptiekinderen, door middel van het sturen of ontvangen van post.
De zendingsbijdrage wordt iedere dinsdag opgehaald.
We bevelen dit van harte bij u aan.
 
Volgende vergadering
 
Deze staat gepland op 24 januari 2017.
 
De MR wenst u, en uw kinderen,  een goede decembermaand toe.
 
Vriendelijke groet,
Janko Sterrenburg