Schooltijden vanaf schooljaar 2019-2020

19 februari 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage een schrijven namens de Mr van beide scholen betreffende het besluit schooltijden vanaf schooljaar 2019-2020.

Met vriendelijke groet,

A.W. Wilkens